Välj en sida

Köp färdig verksamhet inom Vård och omsorg!

Vi hjälper dig att bygga ett systematiskt kvalitetsarbete, arbetsmiljöarbete, söka tillstånd och sätta upp alla behövliga system som behövs i verksamheten.

 

073-5396115Kontakta oss
Gör upp med våra konsulter dina önskemål

så du kan göra det du gör bäst!

Vi har lång erfarenhet av att starta och driva verksamhet inom vård och omsorgs alla grenar, och hjälper dig att bygga ett systematiskt kvalitetsarbete, arbetsmiljöarbete, söka tillstånd och sätta upp alla behövliga system som behövs i verksamheten. I vårt fulla paket hittar vi även lokal och förbereder allting klart för verksamhetens start så att allt du behöver göra är att ta emot nycklarna och starta verksamheten.

Genom våra konsulttjänster kan vi även bistå med upprätthållandet av verksamhetens kvalitet. Vi erbjuder även tjänster enligt årshjul för kompetensutveckling och uppföljning av verksamhetens kvalitet så att ni lättare säkerställer att verksamheten håller god kvalitet och följer de lagar och föreskrifter som gäller verksamheten. 

Fördelar

KVALITET

Vi erbjuder tjänster på årsbasis för kompetensutveckling och uppföljning av verksamhetens kvalitet så att ni lättare säkerställer att verksamheten håller god kvalitet och följer de lagar och föreskrifter som gäller verksamheten

Kompetensutveckling

Vi stöttar nya företagare i rätt kompetens och struktur för att starta företag inom vård och omsorg. Vi driver konferenser och utbildningar avseende kompetensutveckling. Vi ger stöd till chefer i vård och omsorg genom coachning, telefonkontakt och möten.

STARTA OCH DRIV VERKSAMHET

Vi hjälper dig att bygga ett systematiskt kvalitetsarbete, arbetsmiljöarbete, söka tillstånd och sätta upp alla behövliga system som behövs i verksamheten. I vårt fulla paket hittar vi även lokal och förbereder allting klart för verksamhetens start så att allt du behöver göra är att ta emot nycklarna och starta verksamheten.

Vi vet vad vi gör OCH

Erbjuder följande tjänster

m

Uppföljningar 4ggr per år

l

Utbildningar på årshjul

~

Egen kontroll

Starta företag

Z

IVO - ansökningar

Anbud

Lokal

Lönesystem

Möbler som fyller arbetsmiljölagstiftning

Boenden

Samt

Handledning
Undersköterska
Samordnare
Verksamhetschef
Personal

Chefsuthyrning
– Hyra  behörig verksamhetschef

Verksamhetsutveckling
Att implementera rutiner i verksamheten
Intern uppföljning
Kommunal uppföljning

Starta företag
Färdigt företag
IVO-tillstånd

Utbildningar
Dokumentation
Genomförandeplan
Att jobba som samordnare
Att jobba med personer med psykisk ohälsa

Konferens
Konferens för verksamhetschefer inom vård och omsorg

Undersköterska:
Ansvar och arbetsroll
Vi handleder undersköterskor som arbetar inom vård och omsorg i att förstå sin arbetsroll och ansvar i sin yrkesroll.

Tillämpliga områden

Boenden och verksamheter inom socialpsykiatrin, funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Bolaget skall bedriva konferens- och utbildningsverksamhet och konsultverksamhet inom skola, vård och omsorg samt förenlig verksamhet. 

Vi bygger struktur och driver kvalitetsarbete inom vård och omsorg för företag, kommun och landsting. Vi ger handledning till ledningsgrupper, chefer och personal.

Du når oss på telefon:

073-539 61 15

 

Eller e-post:

info@scandinaviaconsulting.se

varför söka vidare?

Kontakta oss

10 + 1 =